آسیب شناسی حقوقی قرادادهای تنظیمی توسط بنگاههای مشاور املاک در مقایسه با دفاتر اسناد رسمی

نویسنده:

آسیب شناسی حقوقی قرادادهای تنظیمی توسط بنگاههای مشاور املاک در مقایسه با دفاتر اسناد رسمی

اعظم اکبری، دکترمهران جعفری

 

 

چکیده

دفتر اسناد رسمی،نماد تاریخ عقلانیت مدنی یک‌ ملت‌ است.جلوه‌ی‌ دانـایی قـومی اسـت که‌ همیشه کوشیده به روابط اقتصادی و اجتماعی‌اش سامان دهد.در محضرش،ادب و انصاف‌ می‌پروراند،پیش‌ از آن که قاضی و غازی به ضـرب،عدالت را احیا کنند.دیرگاهی است‌ برخی در‌ حوزه املاک و خودرو،در‌ بیع‌ و شراء انواع کالاها،در صادرات و واردات،در اخـذ وام و انواع تسهیلات بانکی و در هـیچ پیـچ و آستانه و گلوگاهی که تقاضایی هست و عرضه‌ای،فعال‌اند و طرفه،آن که تصور جایگاهی ویژه را‌ دارند. ملالت این که در‌ مقابل‌ کاتبان بالعدل،دلالان فرم‌هایی تهیه کنند و بدون صلاحیت‌ قانونی مشخص،قراردادی در آن فرم‌ها،تنظیم و هزینه‌ای چندین برابر دفاتر اسناد رسمی، -این مراجع رسمی و قانونی-از متعاملین اخذ نمایند. انعقاد قرارداد توسط بنگاه‌های مشاور املاک، هرچند به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است لیکن حقیقت آن است که این اقدام از جهات حقوقی، نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان اقدامی در راستای منافع و مصالح طرفین قرارداد تفسیر شود؛ بلکه خود به‌صورت یکی از معضلات حقوقی جامعه تبدیل شده و سبب افزایش دعاوی می‌شود و  قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه‌های فوق به یکی از مسایل دعواخیز جامعه تبدیل شده است. به نظر می رسد، بررسی شکل و محتوای قراردادهای یاد شده دلیل این امر می باشد. در این پژوهش، به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: قرارداد، اسناد رسمی، اثبات، ثبوت، دفترخانه، بنگاه مشاور املاک.

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود