ویرایشگر
انتشار

مرتب سازی:
مطلب جدید به صورت پیش فرض در اولین جایگاه در مجموعه قرار میگیرد.جایگاه مطلب در مجموعه میتواند از قسمت سرپرستی تغییر نماید

زبان
توضیحات مطلب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

کنفرانس ، مقالات علمی و ژورنال

پورتال جامع علوم انسانی

پورتال جامع علوم انسانی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تمامی حقوق این وب سایت مطعلق به نشریه رویکرد های نوین در روانشناسی می باشد©

طراحی و اجرا گروه طراحی آرم دیزاین